Försäkringsbolaget, del 2

Vill du bemötas så här om du blir vårdskadad?


Arvodet var på 900 kr per timme

Juristen som jag överhörde är inblandad i fler saker
Juristen och flera av de som snackade skit om mig har deltagit i att skriva på mina avslag. Juristen beställde även utlåtanden som låg till grund för mina avslag. En av försäkringsbolagets medicinska rådgivare har tre gånger undertecknat utlåtande med sin befattning som överläkare på ett universitetssjukhus, samt även använt sin arbetsgivares adress, brevpapper och logotype. Det gör att utlåtandena ser ut att komma från sjukhuset, men överläkaren/den medicinska rådgivaren har istället fått pengar för utlåtandena till eget bankkonto.

Jag råkade hitta arvodesunderlaget i papper från försäkringsbolaget när jag gjorde ett utdrag enligt PUL. (personuppgiftslagen) och där framgår att försäkringsbolaget betalat lön och skatt. Hur är då etiken och moralen i övrigt hos denna läkare kan man undra? Arvodet var på 900 kr per timme.

Bekräftar
Universitetssjukhuset har bekräftat i både ljud och skrift att inte är tillåtet att använda deras brevpapper och logotype, det kommer då också in andra aspekter, då man som läkare på ett sjukhus, inte får skriva utlåtande om en patient som man inte har träffat, samt också aspekter med journalföring.

Avslaget från försäkringsbolaget var baserat på denna medicinska rådgivares bedömning och som hänvisade till att mina livmödrar sågs dåligt vid ett tillfälle efter graviditeten. Vid det tillfället, 8 veckor efter min förlossning, så ammade jag var tredje timme och just då är synlighetens som absolut sämst på grund av hormoner. Förväntningarna att kunna se de båda livmödrarna då, var därför oerhört låga, vilket en professor som är lärare på en läkarutbildning, till min fördel påtalar i ett utlåtande. Kompetensen att känna till detta ska även försäkringsbolagets medicinska rådgivare ha. Utlåtandet professorn skrev åt mig är inte ens bedömt av försäkringsbolaget.

Ej påskrivna utlåtanden som saknar original
Försäkringsbolaget har vid sex tillfällen bifogat medicinska utlåtanden som ligger till grund för avslag, de är skrivna i försäkringsbolagets egna dokumentmallar och saknar påskrift från medicinska rådgivare, men som de hävdar att har skrivit dem och dokumenten har ingen digital signatur, inget original finns heller. Frågan är om handläggare själv skrivit dessa?

Orimlig bevisbörda
Försäkringsbolaget har under åren ignorerat de flesta utlåtanden och material som jag har skickat in. De har struntat i att svara på en del brev som jag och advokaten skickat. Detta utmynnade i att jag till slut hade jag över 20 läkare bakom mig, varav 11 är landets bästa professorer inom gynekologi och psykiatri. Till och med det sjukhus där skadorna inträffade har skrivit ett utlåtande om att mina båda livmödrar skulle ha upptäckts. Läkare säger att det är solklart att jag ska ha ersättning, för de menade att detta tillhör grundläggande kunskaper inom gynekologin.

Sveriges elit har hjälpt mig – om inte deras kunskap räknas, vems gör då?

Några av professorerna och läkarna som jag har haft till hjälp är dessutom lärare på ultraljuds- och läkarutbildningar. Alla har granskat förutsättningslöst. En professor har varit med och byggt upp kunskapsbanken om vetenskap och

Det stort tack till de som har etik och moral i ryggen!
Det stort tack till de som har etik och moral i ryggen!

beprövad erfarenhet inom gynekologin i Sverige, en har varit expert åt riksdagen och sitter i socialstyrelsen och liknade.

Professorerna inom psykiatri har jag fått remisser till, övriga har ställt upp ideellt då de sagt att de inte har vett att betalt och någon har sagt att den skäms för sin yrkeskår – så pass illa tycker de att jag har hanterats. Jag har en grav missbildning av min livmoder som är tydlig och lätt att se skriver de. Man räknar att sannolikt några fall per 1000 kvinnor har en livmodermissbildning. Det är ovanligt men inte extremt. Antalet kvinnor som söker för ofrivillig barnlöshet har större frekvens av missbildad livmoder.

Bevisningen är övervägande sannolikt – 51% ska räcka, alltså mer troligt. Gällande inkomstförlust räcker det med enbart styrkt. Vid vårdskador har man lägre bevisbörda än vid vanliga skadestånd.  Har exempelvis grannen sågat ned träd på din tomt har du större bevisbörda.


Jag kompletterade också med dokument om vetenskap och beprövad erfarenhet, manualer till ultraljudsundersökningar av livmoder, checklistor för operationer med mera. Men inget hjälpte. Ingenting! Klart att jag blev frustrerad när dessutom både försäkringsbolaget och jag vet hur jag mår.

Självklart kommer det i en tingsrätt inte att finnas samma utredningsmöjlighet som försäkringsbolaget har vid en skadereglering, dessutom missar jag att få en objektiv second opinion av patientskadenämnden.

Tagit tillbaks godkännandet av skadorna
Försäkringbolaget menar att mina livmödrar inte skulle ha setts före det datum skadorna godkänts ifrån (030217), detta trots att mina båda livmödrar är medfödda och alltid har existerat. Enligt försäkringsbolaget så skulle det inte ens ha varit möjligt enligt att se de två livmödrarna före 030217. Eftersom de båda ensamlivmödrarna finns är det ju självklart att det, när som helst hade varit möjligt att upptäcka dem, förutsatt att man använt rätt utrustning och gjort rätt undersökningar och så skedde ju.

Nu i tingsrätten menar försäkringsbolaget att inte ens hade de varit möjligt att upptäcka mina båda livmödrar 030217 och försäkringsbolaget förnekar nu de tidigare godkända skadorna, allt för att försvåra för mig.

Försäkringsbolaget erkänner att de inte är objektiva!
Efter överhörningen skriver min advokat skriver brev till försäkringsbolaget om det jag överhört under samtalet. Försäkringsbolagets dåvarande chef svarar i brev och beklagar det inträffade, men hävdar i princip är ingen skada har skett, då ärendet ska gå till patientskadenämnden, men eftersom jag kompletterat med handlingar (ca 130 sidor) samt flera läkarutlåtanden så stämde inte detta.

Dessutom har jag sedan 2008 påtalat den bristande objektiviteten, vilket i och med överhörningen också får en helt annan substans. Efter överhörningen spelar jag in varje samtal med försäkringsbolaget. Att de faktiskt brutit sekretess, kränkt och förtalat mig verkar alla skita i och har inte fått någon som helst upprättelse för detta.

Försäkringsbolaget tänker ta in en tredje part
Efter överhörningen säger försäkringsbolaget både muntligt och skriftligt, att de ska ta in en tredje part som ska göra en objektiv bedömning och att jag och min advokat ska få godkänna den tredje parten. Vi får brev om detta och man hänvisar till ett företag som ska göra en bedömning. Inför detta ska jag och advokaten godkänna den tredje parten som förslagits. När jag googladelotteri runt hittade jag mängder med kopplingar mellan försäkringsbolaget och den tredje parten. Jag och advokaten ställde då frågor om hur de skulle kunna säkra upp att det blev en objektiv bedömning, för att vi slutligen skulle kunna godkänna den tredje parten och känna oss trygga med att det verkligen blev en objektiv bedömning.

Försäkringsbolaget kovänder
Försäkringsbolaget fick en ny chef och plötsligt så kovände försäkringsbolaget, istället för att vi fick svar på våra frågor, så fick vi ett brev där de ansåg att den tredje parten inte heller skulle kunna göra en odiskutabelt objektiv bedömning. Försäkringsbolaget föreslog då istället att jag skulle använda mitt rättskydd till domstol. Min advokat påtalade då att det var deras problem att lösa, då det är försäkringsbolagets huvuduppdrag att göra objektiva skaderegleringar. Trots detta tog försäkringsbolagets nya chef ett beslut om att strunta i den tredje partens bedömning och istället skickades ärendet till patientskadenämnden, trots mina och advokatens protester om att materialet inte var objektivt. På det sättet missade jag ju att både får en objektiv bedömning hos en skadereglerare och en objektiv bedömning hos patientskadenämnden.

Ingen uppdaterad promemoria
Jag och advokaten fick heller ingen ny och uppdaterad promemoria så vi vet inte vilka av mina tillkommande handlingar som försäkringsbolaget kompletterade med. Eftersom jag inte hade fått en objektiv bedömning hos försäkringsbolaget så var ju inte heller Patientskadenämndensnämndens promemoria objektivt vinklad.

Normalt brukar väntetiden i patientskadenämnden ta flera månader men då helt plötsligt gick det på drygt en månad. I sista stund innan ärendena skulle föredras fick jag reda på det och skickade i förtvivlan in de sistkommande handlingarna igen, så jag säkert visste att de skulle komma med, dessutom bifogade jag en 21 sidig sammanställning om bristerna i skaderegleringen (försäkringsbolagets hantering) och de hänvisande dokumenten som bekräftade det hela. Jag erbjöd även patientskadenämnden att ta del av ljudfilerna.

Några exempel på hur försäkringsbolaget agerat
När jag slutligen tog försäkringsbolaget på bar gärning och spelade in dem (överhörningen i TV4 inslagen) så hade jag redan före i nästan 6 års tid sagt att de inte varit objektiva. Under 2008 studerade försäkringsbolaget min hemsida, trots att man på skyllde på tidsbrist som gjorde att ärendet inte gick framåt. Jag hittade deras IP-adress i min loggfiler för min domän och kontaktade deras IT-avdelning som bekräftade.

En intressant incident före överhörningen
I ett telefonsamtal ca 3 månader före överhörningen frågade jag vad som skulle hjälpa för jag de skulle godkänna mina skador eftersom jag verkligen inte förstod vad de ville ha för bevis, när jag och advokaten skickat in allt vi kunde komma på och hade så många läkare bakom oss.

Jag sa: – oavsett vad jag skickar in för papper så kommer ni ju inte att ge mig rätt verkar det som?
Till svar fick jag: – uppenbarligen inte, varför fortsätter du då skicka in papper för? Tur nog så spelade jag in samtalet, det var som de redan bestämt sig. Inget skulle hjälpa!

Samma person var 3 månader senare med vid överhörningen och kallade incidenten när de snackade skit om mig för ”den olycksaliga överhörningen” och sa i samma samtal att han hoppades att försäkringsbolaget ska sluta vara taskiga och fortsättningsvis vara schysst mot mig. Till och med försäkringsbolagets personal säger det. Det är fruktansvärt att ingen rättelse har skett på det underlag jag har. Vad hjälper då? Ska man få behandla människor som är i en försvarslös ställning och skadade med funktionsnedsättning på ett sådant här sätt?

Försök att matta ut mig
De har försökt att matta ut mig på olika sätt då de vet att jag har funktionsnedsättning och är känslig för stress, press och har sömnsvårigheter. Framförallt så har de kränkt, förhalat och utsatt mig för en enorm väntan och tystnad för att jag ska knäckas. Jag tvingades begära prövning i patientskadenämnden 5 gånger i stället för en gång som normalt som ska räcka.

Försäkringsbolaget skickade ut papper som var så luddigt formulerade att till och med advokaten hade svårt att tyda dem. I dessa papper framgår det väldigt otydligt, att vi ska tvingas begära ny prövning i patientskadenämnden, fastän vi redan begärt prövning. Detta upprepades gång på gång.

Antagligen så hoppades de att jag skulle missa att begära prövning igen och därför tvingades vi begära det så många gånger.

Övrigt jag mötts av under åren är bland annat:


 • Försäkringsbolaget har försökt att preskribera mitt ärende
 • De tvingade mig att framställa ekonomiska krav innan de ens ville bedöma inkomna invaliditetsintyg
 • Försäkringsbolaget har bett mig att producera omfattande handlingar som de inte ens kollat på
 • Jag tvingades att uppge personnummer i telefonväxeln när jag ville fråga allmänna frågor
 • Försäkringsbolagets handläggare var arroganta och otrevliga, telefonlurar slängdes på i örat
 • Ovanligt långa väntetider i telefonen
 • Efter överhörningen bokstaverade de objektivt för mig när jag sa att jag ville ha en objektiv bedömning

  Hur mycket ska vi slängas runt?
  Hur mycket ska vi slängas runt? Tills vi ramlar ur och knäcks av systemfel?
 • Jag försökte flera gånger skriva brev till försäkringsbolagets chefer om hanteringen och tidsaspekterna
 • Jag försökte prata med styrelsen utan att få gehör
 • Försäkringsbolaget delade upp mina skador i fyra olika ärenden, trots mina protester.
 • Ofta skickat ut negativa papper till storhelger eller begärt att jag skulle inkomma med handlingar då
 • JÄV med en medicinska rådgivare
 • Rådgivares utlåtanden bygger på fel scenario och faktafel, vilket skapar en felaktig bedömning
 • De förvillar och blandar ihop orsakssamband och handlingsnorm
 • De har ställt frågor på fel sätt till medicinska rådgivare som inte har bärighet i lagen, vilket egentligen gör att de inte skickat ut giltiga avslag.

Förändringar hos försäkringsbolaget efter Finansinspektionens granskning
Jag har dokumenterat en del förändringar som försäkringsbolaget har tvingats att göra på grund av finansinspektionens kritik. De har omplacerat folk och rekryterat en del nya, de har också ändrat kring operativa risker, går att se i årsredovisningarna. Berättar mer i bloggen.

Falsk ursäkt efter att TV4 sände, dokument och ljudfiler styrker
Jag fick ett brev från försäkringsbolagets ena chef som beklagande att de inte visste något om vad juristen sagt vid överhörningen (det som sändes på TV4) men jag har mail och ljudfiler som bekräftar att chefen visst kände till det då jag ett halvår före TV4-inslaget skickade chefen en avskrift av just det som sades i överhörningen som TV4 spelade upp. Dessutom hade jag också ett år före TV4 sände, erbjudit chefen att få lyssna på materialet.

Vi är många, tillsammans kan vi påverka!

Landstinget försöker mörka
Jag har försökt att få mitt landsting som är köpare av försäkringen att ta dusten med försäkringsbolaget om objektiviteten, men de svarar inte ens på meddelanden eller telefonen, de säger bara att jag stämt försäkringsbolaget och därför inte kan hjälpa mig. Men jag påkallade hjälp från dem långt tidigare och ett halvår före min stämning så fick de ta del av samma material som finansinspektionen, men landstinget har inte ens diariefört detta. En person i landstingsledningen bekräftade av misstag i ett mail att de visste om allt. Dessutom har jag enbart stämt i ett ärende och har ju tre till som de kan agera i, men ingen agerar.

I avtalet mellan Landstinget och försäkringsbolagets och finns en utredning som är beställd av försäkringsbolaget. Utredningen handlar om att eftersom de ägs av landstingen ska de slippa lagen om offentlig upphandling (LOU). Försäkringsbolaget anser att de ska undantas från att lämna ut offentliga handlingar. De gör precis som de vill. Allt är uppbyggt för att ingen ska ha insyn och vi patienter ska kunna behandlas hur som helst.

IVO ignorerar
Jag har också kontaktat IVO, då alla som bedriver sjukvård måste ha försäkring och i mitt fall så fungerar den ju inte, så man kan säga att det inte finns någon. Men IVO agerar inte, de nöjde sig med att ringa försäkringsbolaget och fråga om det fanns försäkring, vilket försäkringsbolaget sa att det fanns.

Ingen kan heller kan någon säga om vad som händer om jag eller min familj blir mer skadade, var händer om vår dotter skadas? Hela hennes framtid kan ju stå på spel. Jag är hennes förmyndare. Får vi en objektiv bedömning då? Ingen vill svara på detta. Jag möts bara av tystnad överallt. Just detta faller mellan ALLA stolar och ingen vill ta i detta trots att alla vet hur jag behandlas. Klart att jag är förtvivlad, vad skulle du vara? <3

Att stampa på en person med funktionsnedsättning
Allt detta har jag utsatts för trots att försäkringsbolaget vet att jag har 50 % invaliditet och den kommer jag ju att ha oavsett. Försäkringsbolaget har ju haft trumf på hand eftersom de vet hur dåligt jag mått och mår. Jag har fått remisser till Akademiska Sjukhuset och träffat professorer i psykiatri som gjort tester och utredningar på mig. Jag har inga konkurrerande orsaker eller grundsjukdomar, det står i klartext att det är sjukvården som orsakat mig detta. Det utlåtandet har försäkringsbolaget inte ens bedömt.

Alla kan påverka efter sin förmåga! Din påskrift på namninsamlingen är värdefull!

Försäkringsbolagets hantering och hur jag bemöts läggs ovanpå mina skador. Ja, de är mer än förfärligt, det är en tragedi. Hur många skadade skulle orka detta? Jag hoppas att ni vill stödja mig i syftet att påverka så vi får en förändring!

Ps. Läs gärna om min historia om mina skador för att förstå vilka hemska skador jag fick.


Under rubriken ”Försäkringsbolaget, del 1” kan du läsa mer om försäkringsbolagets hantering
Under rubriken ”Mina skador” kan du ta läsa mer om mina vårdskador
Under rubriken ”Flera inslag TV4 nyheterna” så höra försäkringsbolaget prata illa om mig och se inslag om finansinspektionens kritik.

Läs gärna dessa sidor också:

Kan du hjälpa till?

Sponsorer – finansiärer och kunniga personer sökes!

Aktiviteter som planeras

OBS! Läs även bloggen och de andra sidorna som du hittar via menyn!

Vill du hellre ladda ned en PDF med alla sidor förutom bloggen? Ladda ned sidorna som PDF (det kan ta lite tid att öppna/spara 1,34 MB)


systemfel .se systemfel . se systemfel .se
google google google google google
Iphone Android mobilanpassad

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>